::[ Έτσι πολεμήσαμε| Βύρων Γ. Πολύδωρας ]::

Έλλην λόγος, Ο Ευρωπαϊκός λόγος